Helsingin koulut

Hyvä peruskoulutus on jokaisen kaupungin ylpeys, ja sen laatuun ja valikoimaan panostetaan opetusvirastoissa ja tietenkin itse kouluorganisaatioissa. Suomi on maailmankuulu hyvästä peruskoulutuksestaan, joka on jokaisen suomalaisen lapsen perusoikeus. Helsingin kaupungilla on tarjota laaja valikoima kouluja aina esikoulusta ammattikouluihin ja yliopistoihin asti. Esimerkiksi koko maan parhaiksi luokitellut lukiot löytyvät juuri Helsingin alueelta, samoin kuten laajin valikoima kouluja, joilla on erityis-suuntaus opetusohjelmassaan.Helsingissä voi peruskoulua käydä joko kaupungin omissa kouluissa, yksityisissä kouluissa tai valtion kouluissa. Perinteisesti useimmat perheet valitsevat kotia lähimpänä sijaitsevan koulun, mutta tänä päivänä etenkin pääkaupunkiseudulla valintakriteerit voivat olla huomattavasti laajemmat. Valittavana on esimerkiksi kouluja, joissa opetus tapahtuu suomenkielen sijaan eri kielillä kuten ruotsi, englanti, saksa, ranska tai venäjä. Kyseiset vieraskieliset koulut ovat yksityisiä. Koulujen opetusohjelmat saattavat myös painottaa esimerkiksi urheilua tai taidetta perusopetussuunnitelman lisäksi.Helsingin kouluissa panostetaan tänä päivänä myös maahanmuuttajiin. Heille järjestetään tarpeiden mukaan valmistavaa opetusta, mikäli lapsen suomenkielen taito ei riitä osallistumaan tavalliseen opetukseen. Myös tukiopetusta on saatavilla suomenkielellä. Lapsi voi myös saada oman äidinkielen opetusta, ja Helsingissä sellaista voidaan tarjota yli 40 eri kielellä.Ennen koulutielle lähtöä, koulun valintaa tehtäessä voivat perheet tutustua esimerkiksi opetusviraston oppaisiin, joissa kaikki Helsingin koulut esitellään. Myös koulumessut tai opetuslaitosten järjestämät avointen ovien päivät ovat oiva apu kouluvalintaa tehtäessä!